CPTCC to umowa o wolnym handlu zawarta w 2018 r. przez 11 państw - Australię, Brunei, Chile, Japonię, Kanadę, Malezję, Meksyk, Nową Zelandię, Peru, Singapur i Wietnam - po wycofaniu się przez Stany Zjednoczone z umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP), wskutek czego ta ostatnia nie weszła w życie. Kraje tworzące CPTPP zamieszkuje ok. 500 milionów osób, a łącznie wytwarzają one ponad 13 proc. światowego PKB. Celem CPTPP jest wyeliminowanie lub redukcja 95 proc. ceł w handlu między państwami członkowskimi.

Jak ogłosił brytyjski rząd, w poniedziałek minister handlu międzynarodowego Liz Truss podczas rozmowy z ministrami z Japonii i Nowej Zelandii formalnie złoży wniosek o członkostwo, a jak się oczekuje, negocjacje w tej sprawie zaczną się wiosną. Informacja o złożeniu wniosku o przystąpienie do CPTPP została podana w przededniu przypadającej w niedzielę pierwszej rocznicy formalnego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednym z głównych argumentów zwolenników brexitu było to, że Wielka Brytania będzie mogła prowadzić własną politykę handlową i samodzielnie zawierać umowy handlowe.

"W rok po naszym wyjściu z UE nawiązujemy nowe partnerstwa, które przyniosą ogromne korzyści gospodarcze dla Brytyjczyków. Ubieganie się o to, by jako pierwszy nowy kraj dołączyć do CPTPP pokazuje nasze ambicje prowadzenia interesów na najlepszych warunkach z naszymi przyjaciółmi i partnerami na całym świecie oraz bycia entuzjastycznym orędownikiem globalnego wolnego handlu" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Reklama

Według danych brytyjskiego ministerstwa handlu międzynarodowego, obroty handlowe z 11 państwami CPTPP wyniosły w zeszłym roku 111 miliardów funtów, a od 2016 r. rosną w tempie średnio 8 proc. rocznie. Do krajów CPTPP trafia 8,4 proc. brytyjskiego eksportu. Z większością członków CPTPP Londyn ma już umowy o wolnym handlu, choć faktycznie są to umowy przejściowe będące przedłużeniem porozumień o wolnym handlu zawartych przez UE.

Jeśli Wielka Brytania zostanie przyjęta do CPTPP, stanie się pierwszym członkiem spoza grona założycieli i drugą największą gospodarką w ramach tego układu - po Japonii.