Liczba skonfiskowanych przesyłek zwiększyła się z 57 433 w 2017 r. do 69 354 w 2018 r., mimo że całkowita liczba zatrzymanych artykułów jest mniejsza niż w ostatnich latach.

"Urzędnicy celni w całej UE odnoszą sukcesy w wykrywaniu i konfiskacie podrobionych towarów, które często są niebezpieczne dla konsumentów. Mają oni utrudnione zadanie ze względu na rosnącą liczbę małych paczek, przywożonych do UE w ramach sprzedaży internetowej. Priorytetem jest ochrona jednolitego rynku i unii celnej oraz skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Musimy stale zwiększać wysiłki, aby zwalczać zjawisko podrabiania produktów i piractwa" - powiedział Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Do głównych kategorii zatrzymanych towarów należą papierosy, które stanowią około 15 proc. całkowitej wielkości skonfiskowanych towarów. Kolejnymi kategoriami są zabawki (14 proc.), materiały opakowaniowe (9 proc.), etykiety, metki i naklejki (9 proc.) oraz odzież (8 proc.). Produkty codziennego użytku w gospodarstwach domowych, takie jak artykuły higieny osobistej, leki, zabawki i urządzenia elektryczne, stanowią niemal 37 proc. całkowitej liczby zatrzymanych towarów.

Reklama

Głównym krajem pochodzenia towarów naruszających prawa własności intelektualnej nadal są Chiny. Macedonia Północna jest natomiast największym źródłem podrobionych napojów alkoholowych. Z kolei z Turcji najczęściej są sprowadzane inne podrobione napoje, perfumy i kosmetyki. Służby celne wykryły również dużą liczbę fałszywych zegarków, telefonów komórkowych i akcesoriów do nich, pojemników z tuszem i tonerów, płyt CD/DVD oraz etykiet, metek i naklejek z Hongkongu. Podrabiany sprzęt komputerowy był przywożony głównie z Indii, papierosy – z Kambodży, a materiały opakowaniowe – z Bośni i Hercegowiny.

Komisja corocznie od 2000 r. publikuje sprawozdania z działalności służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Ich podstawą są dane przekazywane Komisji przez służby celne państw członkowskich.

Wcześniejsze badanie wykazało również, że bezpośrednie straty w sprzedaży, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w UE z powodu obecności towarów podrobionych, wynoszą 56 mld euro rocznie, co odpowiada utracie niemal 468 tys. miejsc pracy. Po uwzględnieniu efektu domina wpływającego na inne sektory całkowite straty w sprzedaży wynoszą 92 mld euro.

W listopadzie 2017 r. Komisja przyjęła pakiet środków, aby usprawnić stosowanie i egzekwowanie praw własności intelektualnej oraz zwiększyć wysiłki w celu zwalczania zjawiska podrabiania produktów i piractwa. Następnie w 2018 r. ogłoszono nowy unijny plan działań dla organów celnych, aby zwalczać naruszenia praw własności intelektualnej w latach 2018–2022, który został przyjęty przez kraje członkowskie.

>>> Czytaj też: Niemieckie spowolnienie uderza w Polskę? Analitycy tłumaczą słabe wyniki produkcji przemysłowej