Umowa obejmuje poprawę standardów obsługi pasażerów na stacjach w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Realizacja prac zaplanowana jest do końca 2022 roku, a wykona je firma INFRAKOL.

W ramach projektu zostaną zamontowane windy w obrębie dwupoziomowej stacji Kępno. Połączą one dolne perony nr 1 i nr 2 z górnymi nr 3 i nr 4. W pozostałych lokalizacjach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zostaną wykonane pochylnie. Ponadto trasy dojść zostaną czytelnie oznakowane, a na poręczach przewidziano informacje w alfabecie Braille’a.

Jak informują PKP PLK, perony będą ponadto wyposażone w nowe wiaty oraz tablice informacyjne.

Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski