"Dostrzegamy walor całej inwestycji w sensie rozwoju gospodarczego państwa i Kraków jak najbardziej przychyla się do koncepcji realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uważamy, że jest on potrzebny. Natomiast co do kwestii przebiegu linii kolejowych, które miałyby kolidować z inwestycjami miejskimi oraz przede wszystkim z oczekiwaniami mieszkańców, w jaki sposób chcemy gospodarować przestrzenią w Krakowie, mówimy zdecydowane nie" – powiedział Muzyk.

Jak wyjaśnił z analizy materiałów udostępnionych przez władze CPK w ramach trwających konsultacji społecznych wynika, że jeden z wariantów linii kolejowej będzie kolidował z przebiegiem tzw. trasy wolbromskiej oraz z budową III etapu szybkiego tramwaju w Krakowie na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa.

"To z naszego punktu widzenia jest niemożliwe, dlatego, że to są inwestycje zaplanowane, inwestycje zakontraktowane i inwestycje, które są przez miasto realizowane" – podkreślił wiceprezydent. "W zakresie przebiegu (niektórych linii kolejowych po terenie gminy Kraków - PAP) mówimy zdecydowanie: nie, jeżeli chodzi o te warianty, które przebiegają w kolizji z naszymi inwestycjami i w kolizji z interesami naszych mieszkańców" – powiedział.

Dodał, że w tej chwili trudno oszacować, ilu mieszkańców i jakich dokładnie terenów dotyczyć będą konsekwencje proponowanego przebiegu linii kolejowych, bo nie są to plany o takich stopniu szczegółowości, ale gdyby były one realizowane – można spodziewać się m.in. wyburzeń budynków i ingerencji w tereny zielone w mieście. Muzyk dodał, że władze Krakowa oczekują, iż koncepcje przebiegu linii kolejowych będą jeszcze analizowane i zostaną zmienione.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zapewnił w czwartek przedstawicieli samorządów, którzy krytykują proponowane przez CPK trasy, że jest otwarty na rozmowy, zmianę wariantów korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach tej inwestycji. Konsultacje korytarzy linii kolejowych i drogowych trwają do 10 lutego. Do tej pory z całego kraju wpłynęło około 10 tys. uwag.

>>> Czytaj też: Autostrada A2 biegnie dalej na wschód. GDDKiA ma umowę na kolejny odcinek