Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Blok nr 11 w należącej do Ene Elektrowni Kozienice osiągnął moc 1 000 MW w sobotę, 9 września, podał należący do konsorcjum wykonawcy Polimex-Mostostal.
"W sobotę, 9 września 2017 r. o godzinie 13:00 blok uzyskał moc 700 MW, a następnie o 16:30 moc 888 MW - najwyższą ze wszystkich dotychczas eksploatowanych bloków w Polsce (El. Bełchatów 858 MW). Blok osiągnął moc 1 000 MW w sobotę 9 września 2017 o godzinie 17:30" - czytamy w komunikacie.
Od 1 września br blok pracował z różną mocą w celu przeprowadzenia zaplanowanych testów i prób po synchronizacyjnych poprzedzających uzyskanie mocy 1 000 MW.
Blok pracuje zgodnie z przyjętym planem produkcji. Kolejne etapy to prace regulacyjne i optymalizacyjne związane z jego pracą. Termin pełnego oddania bloku do eksploatacji mija 19 grudnia br.
"Przejście próby 1 000 MW i synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym to wielki sukces wszystkich zaangażowanych stron. Wyróżnikiem zbudowanego bloku w Kozienicach jest zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Cały zespół profesjonalistów z Polimex-Mostostal pracujący dla Elektrowni Kozienice dołożył wszelkich starań, by ten projekt zrealizować na jak najwyższym poziomie. To dla nas ogromna satysfakcja, że nasza spółka ma swój udział w tak strategicznych projektach, jak budowa największej i jednocześnie najsprawniejszej jednostki wytwórczej opalanej węglem kamiennym w historii krajowej energetyki" - powiedział prezes Polimeksu-Mostostalu Antoni Józwowicz, cytowany w komunikacie.
Wykonawcą bloku jest konsorcjum Polimex-Mostostal i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Udział Polimexu-Mostostalu w pracach stanowi 42,7%.
Na początku września Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku nr 11 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.
Blok nr 11 zwiększy moc wytwórczą Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych do poziomu 4 tys. MW. Prace koncepcyjne nad projektem wystartowały w 2008 r., natomiast pierwsze prace budowlane przygotowujące teren pod budowę rozpoczęły się rok później. W 2012 r. został podpisany kontrakt z wykonawcą projektu - konsorcjum z udziałem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal.
Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)