Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Mespila BIS podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Pagedu objęte wezwaniem, ogłoszonym 7 lipca br., do 59 zł za walor z 57,63 zł, podał Paged.
"Mespila BIS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Paged ogłoszonym w dniu 7 lipca 2017 r. została w dniu 11 września 2017 r. zwiększona z 57,63 zł do 59 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie.
Dodano, że zwiększona cena akcji w wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia informacji.
"Zaproponowana cena w wysokości 59 zł za akcję jest jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy. Podwyższona cena za akcje w wezwaniu zostanie zapłacona wszystkim akcjonariuszom, którzy złożą zapisy na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie, również tym, których zapisy zostały złożone przed podwyższeniem ceny"- czytamy także.
Na początku lipca Mespila Investments Limited (podmiotem nabywającym akcje jest spółka Mespila BIS) ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji.
Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody Pagedu sięgnęły 786,76 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)