"Na rynku nieruchomości mieszkaniowych trwa faza wysokiej aktywności. Przejawia się ona wysokim poziomem popytu na nowe nieruchomości i odpowiadającą mu wysoką podażą na największych rynkach. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych ludności" - napisano w raporcie.

NBP ocenia, że jakość mieszkaniowych kredytów złotowych i walutowych jest wysoka.

W przypadku kredytów w PLN, udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec III kwartału 2016 r. na poziomie ok. 2,6 proc., a walutowych - na poziomie ok. 3,3 proc.

"Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych, co związane jest z korzystną dla deweloperów relacją cen mieszkań do niskich od kilku lat kosztów materiałów i robót budowlanych, zakumulowanymi zasobami gruntów pod budowę nowych projektów mieszkaniowych oraz wysokim popytem" - napisano.

NBP ocenia, że zapas niesprzedanych mieszkań na 6 największych rynkach w Polsce zwiększył się w III kwartale o ok. 0,2 tys. mieszkań i wyniósł 51,2 tys. (PAP)