Trybunał krytykuje resort gospodarki, kierowany przez wicekanclerza Sigmara Gabriela (SPD), zarzucając ministrowi poważne błędy w zakresie kontroli nad tzw. transformacją energetyczną (przejście na odnawialne źródła energii).

W nieopublikowanym jeszcze raporcie kontrolnym Trybunału przeznaczonym dla komisji gospodarczej Bundestagu, do którego dotarła w czwartek gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung", napisano, że „Federalne Ministerstwo Gospodarki nie ma wiedzy o skutkach finansowych transformacji energetycznej”.

Eksperci Trybunału Obrachunkowego podkreślają, że resort nie postawił w związku z tym projektem elementarnych pytań, takich jak „ile kosztuje państwo transformacja energetyczna”. Zwracają uwagę, że z przeprowadzonych kontroli wynika, iż do sprawy kosztów transformacji energetycznej „nadal nie przywiązuje się należytej wagi” oraz dostrzegają ryzyko permanentnego wzrostu kosztów forsowania transformacji energetycznej w Niemczech.

Raport Trybunału wskazuje na brak ze strony rządu Niemiec skoordynowanych ustaleń w zakresie transformacji energetycznej, na dublowanie pracy i wręcz dublowanie finansowego wsparcia dla licznych stron internetowych, informujących konsumentów o oszczędzaniu energii. Na domiar złego resort ministra Gabriela od 2013 roku ma liczne błędy organizacyjne. „Nie da się zrozumieć realizacji procesu pod względem organizacyjnym” – stwierdza raport Trybunału Obrachunkowego, wskazując na nadmierne zatrudnienie w resorcie tylko na potrzeby nadzoru nad transformacją energetyczną (131 dodatkowych stanowisk).

Izba kontroli wzywa resort gospodarki do zgodnego z przeznaczeniem i efektywnego wydawania pieniędzy na cele transformacji energetycznej z puli sięgającej 3 miliardów euro. Tymczasem do tej pory resortowi nie udało się zbudować działającego systemu kontroli dotacji finansowych. Nie udało się także – stwierdza raport Trybunału – znaleźć równowagi między szczytnymi celami z zakresu ochrony klimatu a skutecznymi programami wsparcia finansowego ich realizacji.

Na domiar złego rząd Niemiec uchyla się od konkretnych wypowiedzi na temat rozwoju kosztów transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego w okresie transformacji energetycznej - wskazano w raporcie.

>>> Czytaj też: 7 mld euro nadwyżki w budżecie. Co Niemcy zrobią z pieniędzmi?