Głównymi filarami strategii Grupy Qumak w najbliższych czterech latach mają być innowacyjne produkty i usługi własne, rozwój outsourcingu, ekspansja zagraniczna oraz systematyczna poprawa efektywności organizacyjnej, zapowiedział prezes Tomasz Laudy."Oczekujemy, że przed nami fala oddawania kompetencji do firm technologicznych. Dlatego mocno stawiamy na outsorcing usług profesjonalnych. Będziemy rozwijać nasze centra kompetencyjne do wspierania infrastruktury. Stawiamy na pozyskiwanie klientów z branży komercyjnej oraz rozwój własnych produktów. Docelowa struktura ma być dostosowana w ramach oferty do trendów rynkowych i pozwolić na funkcjonowanie niezależnie od cykli koniunkturalnych. Widzimy konieczność wyjścia za granicę. Zbudowanie zaufania inwestorów na bazie tej strategii otworzy nam możliwości konsolidacji rynku w przyszłości" - powiedział Laudy na spotkaniu z dziennikarzami.

Spodziewa się on, że inwestycje w ramach nowej strategii przyniosą efekty na poziomie 100 mln zł dodatkowej sprzedaży oraz 24 mln marży brutto na sprzedaży w ciągu trzech lat.

"Inwestycje mają być poczynione między innymi w takich obszarach jak data center, cyberbezpieczeństwo, smart city czy outsourcing. Zmiany obejmują również strukturę organizacyjną z docelowo zdywersyfikowanym biznesem, przy dynamicznym wzroście marż od 2017 z dyscypliną kosztową, większą powtarzalnością sprzedaży i przewidywalnością działalności. Chodzi również o gotowość 'do życia' po dotacjach unijnych po 2020 r. Startujemy do realizacji strategii już bez ryzyk z lat poprzednich" - dodał prezes.

Plan spółki zakłada, że w bieżącym roku nastąpi komercjalizacja nowych oraz opracowywanie kolejnych innowacyjnych produktów, a także rozwój usług profesjonalnych i poprawa efektywności organizacyjnej. Łączny budżet inwestycyjny do 2019 r. wynosi ok. 7 mln zł. Z kolei tylko w 2017 r. Qumak szacuje ok. 4 mln zł oszczędności m.in. dzięki implementacji rozwiązań chmurowych, zmianach w zarządzaniu flotą, unikaniu duplikowania kompetencji i rezygnacji z części podwykonawców.

Laudy podkreślił, że przez 3 lata strategia spółki właściwie się nie zmieniała, a jednocześnie na rynku zaszły istotne zmiany. Obecnie spółka realizuje działania mające uelastycznić jej strukturę (np. wdrożenie rozwiązań chmurowych) i wzmocnić (chociażby w zakresie back office czy kompetencji logistycznych).

Według jego słów, sprzedaż zagraniczna to kierunek unijny, a szczególnie region DACH i Skandynawia w segmencie IT, a z kolei Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Azja w przypadku rozwiązań infrastruktury.

Tymczasem Qumak ocenia, że w I półroczu rynek ICT będzie trudny, ale w ciągu pół roku może nastąpić przyspieszenie inwestycji publicznych, tak że ostatecznie dynamika wzrostu rynku IT na poziomie 5,5% w całym roku jest możliwa.

Prezes zapowiedział również, że najbardziej rokujące inwestycje w innowacje Qumak będzie docelowo wydzielać do spółek celowych i pozyskiwać dla nich partnerów. Jak wskazał, spółka ma wstępne uzgodnione mechanizmy finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

Zgodnie ze strategią spółka chce zwiększać rentowność począwszy już od tego roku, tak aby finalnie na poziomie operacyjnym osiągnąć co najmniej 20 mln zł EBIT w 2020 r. Będzie to możliwe m.in. dzięki intensywnej komercjalizacji opracowanych już produktów, takich jak symulator pojazdów szynowych czy magazyny energii, przy jednoczesnym wzbogacaniu portfolio o nowe innowacyjne produkty i usługi. Docelowo spółka chce wypracowywać jedną piątą marży z tego segmentu działalności.

Pod koniec horyzontu strategicznego Qumak zakłada modelową strukturę sprzedaży z 40-procentowym udziałem rynku publicznego. Jednocześnie jedna piąta wypracowywanych przychodów ma pochodzić z zagranicy.

Aktualny backlog Qumaka wynosi szacunkowo ok. 200 mln zł, z czego ok. 150 mln zł przypada na 2017 r. Backlog ma tendencję rosnącą, ponieważ spółka zdobywała ostatnio nowe kontrakty.

Według założeń spółki, wdrożenie przyjętej strategii rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej zakłada osiągnięcie w perspektywie 2020 roku: 20 mln zł zysku operacyjnego, 20% marży z produktów własnych, 20% marży z outsourcingu, 20% udział sprzedaży za granicą, 60% udział sprzedaży na rynku komercyjnym, uzyskanie dodatniej rentowności operacyjnej od 2017 r.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)