"Szacujemy, że w tym roku podpiszemy umowy na 20-22 mld zł. Dlatego ten rok będzie bardzo dużym wyzwaniem. Mamy już kontrakty wartości ponad 7 mld zł w trakcie realizacji z podpisanych umów w roku ubiegłym" - powiedział prezes.

"Dokładając do umów, które już mamy w realizacji te, na które podpiszemy kontrakty w tym roku, to w realizacji na koniec 2017 będą kontrakty wartości ok. 27 mld zł". To daje nam już blisko 40 proc. wartości Krajowego Programu Kolejowego" - dodał.

Reklama

Prezes powiedział, że w tym roku PKP PLK ogłoszą przetargi wartości 9-10 mld zł i przyznał, że średnio na każdym postępowaniu przetargowym spółka notuje ok. 15 - 20 proc. oszczędności w stosunku do kosztorysu.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. jest programem organizującym wydatki o wartości blisko 67 mld zł, przeznaczone na inwestycje kolejowe.

Zdaniem szefa PKP PLK istnieje duża szansa, że program zostanie zrealizowany. "Jestem realnym optymistą i uważam że jest duża szansa na zrealizowanie Krajowego Programu Kolejowego" - powiedział Merchel.

Prezes przyznał, że rok 2016 był rokiem przeglądu i ogłaszania postępowań przetargowych, natomiast rok 2017 będzie kontynuacją ogłaszania przetargów i przede wszystkim rozstrzygnięć postępowań, podpisywania umów i wejściem wykonawców na place budowy.(PAP)