"Pracujemy nad przejściem na rynek główny GPW. Mamy wybrane biuro maklerskie Trigon jako doradcę w tym procesie. Mamy nadzieję, że do przeniesienia notowań akcji dojdzie jeszcze w tym roku" - powiedział ISBnews Zwoliński.

Wskazał, że w grudniu ubr. spółka zanotowała ok. 10 mln pobrań swoich gier, co dało łączną bazę na poziomie przekraczającym 195 mln. Według słów prezesa, w styczniu dynamika pobrań może być podobna, jak w grudniu.

T-Bull to producent gier mobilnych. Spółka jest notowana na NewConnect od października 2016 r.(ISBnews)