"Do tej pory bazowa presja inflacyjna pozostaje na bardzo niskim poziomie i oczekuje się, że będzie przyspieszać jedynie stopniowo" - powiedział Draghi.

"Nie powinniśmy reagować na pojedyncze odczyty danych i krótkotrwałych zwyżek inflacji" - dodał.

W ocenie Draghiego wsparcie ze strony polityki monetarnej nadal jest potrzebne, by inflacja w strefie euro wzrosła do celu inflacyjnego EBC (tuż poniżej 2 proc. w średnim terminie) w trwały i przekonujący sposób. Dodał, że wzrosty inflacji obserwowane w grudniu i styczniu (odpowiednio: 1,1 proc. i 1,8 proc. rdr) w znacznym stopniu odzwierciedlają efekty bazowe i wzrost cen energii.

"Patrząc w przyszłość, ryzyka dla strefy euro nadal pozostają skierowane w dół i odnoszą się głównie do czynników globalnych. Nasza obecna polityka zakłada, że jeżeli perspektywy dla inflacji staną się mniej sprzyjające lub jeżeli otoczenie finansowe okaże się niespójne z dalszym postępem w kierunku trwałego dopasowania ścieżki inflacji, to Rada Prezesów EBC jest przygotowana na zwiększenie skali programu skupu aktywów i/lub jego trwania" - powiedział Draghi.

W jego ocenie niska dynamika cen bazowych odzwierciedla słabą presję kosztową w strefie euro, a wzrost płac hamowany jest przez ciągle obecny zastój na rynku pracy i niską produktywność. Jego zdaniem, bezrobocie w strefie euro, które spadło w grudniu 2016 r. do 9,6 proc., powinno być jeszcze niższe, by przysłużyć się do odbudowy gospodarczej.

Draghi powiedział, że polityka monetarna EBC odegrała kluczową rolę w utrzymaniu stabilności w strefie euro - w tym stabilności finansowej.

W jego opinii nie istnieją obecnie przekonujące dowody, że w strefie euro nadmiernie wzrosła wycena aktywów, a spready na rynku obligacji korporacyjnych oraz innych aktywów pozostają w zgodzie z fundamentami.

W grudniu EBC potwierdził, że będzie kontynuować program skupu aktywów na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca marca 2017 roku, zaś od kwietnia 2017 roku zakupy aktywów netto mają być prowadzone nadal, na kwotę 60 mld euro miesięcznie, do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu EBC. (PAP)

>>> Polecamy: Oto 10 państw, które mają największy problem z utrzymaniem swoich emerytów