"Ciężko wskazać przyczyny relatywnie dobrego zachowania złotego w trakcie dzisiejszych notowań - prawdopodobnie jest to odreagowanie słabej końcówki 2016 roku. Spodziewam się, że w tym tygodniu pozostaniemy pod wpływem trendów globalnych, ponieważ nie są zaplanowane żadne istotne publikacje makro, a środowy komunikat Rady Polityki Pieniężnej nie będzie zapewne zawierał nowych informacji" - powiedział PAP Piotr Popławski, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

"Złoty jest - naszym zdaniem - obecnie wyceniony godziwie, ciężko więc mówić o jakiejś głębszej spadkowej korekcie na EUR/PLN. Kolejnym wsparciem jest tu poziom 4,25" - dodał.

Zdaniem Konrada Ryczki z DM BOŚ, rośnie z kolei ryzyko wzrostowej korekty na parach EUR/PLN i USD/PLN.

"Warto mieć świadomość, iż z rynkowego punktu widzenia PLN znajduje się w trendzie aprecjacyjnym, który przyniósł już ponad 20-gr umocnienie na głównych zestawieniach, co zwiększa prawdopodobieństwo lokalnego ruchu korekcyjnego" - napisał analityk.

RYNEK DŁUGU

Popławski ocenia, że w bieżącym tygodniu polskie SPW będą podążały za niemieckimi, ze względu na brak lokalnych publikacji makroekonomicznych.

"Obserwujemy spadek rentowność krajowych obligacji w ślad za rynkami bazowymi, rynek zignorował dobre dane z niemieckiej gospodarki. W tym tygodniu, podobnie jak rynek walutowy, dług pozostanie pod wpływem sentymentu globalnego" - powiedział.

"Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy bowiem mieli publikacje z kraju, w tym najważniejszą - inflację za styczeń" - dodał.

Ekonomista ING Banku Śląskiego oczekuje wzrostów rentowności krajowych obligacji w dłuższej perspektywie.

"Nasz scenariusz dla polskich SPW w dłuższym terminie jest negatywny - oczekujemy wzrostu rentowności po zakończeniu obecnej korekty. Rynek w końcu zacznie bowiem wyceniać ograniczenie skupu aktywów przez EBC, a to wpłynie na wycenę niemieckiego Bunda. Nawet, jeżeli spread polskich i niemieckich papierów się zawęzi, to i tak wzrost dochodowości Bunda przełoży się mocno na nasze obligacje" - powiedział.

pon. pon. pt.
16.10 9.30 16.00
EUR/PLN 4,2861 4,3012 4,2974
USD/PLN 3,9960 4,0005 3,9939
CHF/PLN 4,0171 4,0239 4,0181
EUR/USD 1,0726 1,0751 1,076
OK0419 2,18 2,18 2,18
PS0422 3,10 3,09 3,1
DS0727 3,73 3,73 3,77