Investeko wyemituje obligacje serii D1 o wartości nominalnej max. 1,5 mln zł


Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Zarząd Investeko podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D1 oraz ich szczegółowych warunków emisji, poinformowała spółka. Maksymalna wartość nominalna emisji ma wynieść do 1,5 mln zł, podano także.
"Zgodnie z uchwałą [NWZ], spółka wyemituje nie więcej niż 1 500 obligacji na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Cena emisyjna każdej obligacji wynosić będzie 1 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Obligacje D1 będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach, podano także.
Investeko prowadzi działalność w sektorze ochrony środowiska, oferując kompleksowe usługi o charakterze konsultingowo-projektowym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badawczo-pomiarowym w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska. Spółka od października 2014 r. jest notowana na NewConnect.
(ISBNews)