Wynik z odsetek wzrósł o 7,6% r/r do 38,06 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,6 mld zł i był niższy o 5,4% w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 6,1% do 59,35 mld zł w całym 2016 r.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 30,6% r/r do 18,44 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 2,9% r/r do 31,55 mld zł w 2016 r.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 7,34 mld zł, co oznacza spadek o 14,1% w skali roku. 

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,58% na koniec września 2016 r. (wobec 15,56% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 16,02% (wobec 14,27% rok wcześniej). 

>>> Czytaj też: Ciężkie czasy dla kredytobiorców. Tysiącom osób wzrosną raty