Z badania wynika, że firmy prywatne informują o wzroście wartości wskaźnika, publiczne zaś o jego spadku.

Odnotowano spadek produkcji i ogólnego portfela zamówień. Maleją zapasy, rosną ceny. Pogorszyła się także sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

"Oczekiwania na nadchodzące miesiące, zarówno firm prywatnych, jak i publicznych są optymistyczne. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać poprawy koniunktury ze względu na pozytywne oddziaływanie czynników" - napisano. (PAP)