LW Bogdanka może zdecydować ws. tegorocznej dywidendy w kwietniuWarszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka może podjąć decyzję odnośnie rekomendacji dotyczącej dywidendy za 2016 rok w okolicach kwietnia br., poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

"Kwestie dotyczące dywidendy za 2016 będą rozstrzygnięte po zamknięciu roku finansowego, pewnie będzie to okolicach kwietnia" - powiedział Szlaga podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że zapisy polityki dywidendowej celowo odnoszą się do średniego i długiego terminu, żeby nie można jej było traktować jako rekomendacji.

W opublikowanej właśnie strategii Bogdanka zakłada rekomendowanie wypłaty do 50% jednostkowego zysku netto w formie dywidendy w strategii do 2025 r. Spółka zastrzegła jednak, że wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych oraz prognozowanego poziomu zadłużenia.

LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)