"Jeżeli chodzi o terminy, jest ten projekt w wersji, można powiedzieć, roboczej już gotowy. Ja nadzoruję przygotowania związane z jego kształtem ostatecznym. Parę rzeczy trzeba jeszcze uzgodnić" - powiedział Zieliński.

"Myślę, że jest najważniejsza rzecz, o której wspomniałem, prezentując koncepcję tego nowego kształtu BOR, czy tej służby, która będzie się już inaczej nazywała - chodzi o zadania za granicą. Musimy je dobrze zdefiniować i w porozumieniu z innymi resortami - z MSZ, z MON, ale w ogóle w ramach całego rządu - dobrze pouzgadniać. Bo jeśli Biuro Ochrony Rządu miałoby tam mniej zadań - takie są wnioski na tym etapie - to inne służby muszą je przejąć. I właśnie tu jest kwestia do uzgodnienia" - dodał.

Według Zielińskiego od tempa tych uzgodnień będzie zależało to, kiedy ostatecznie projekt będzie gotowy.

Wiceminister podkreślił, że "jest też sprawa wielkości nowej służby". "Z szacunków, jakie przeprowadziliśmy, wynika, że ona powinna być mniej więcej dwukrotnie większa" - powiedział Zieliński. Zaznaczył, że w tej sprawie potrzeba uzgodnień z resortem finansów.

"Myślę, że ministerstwo (MSWiA) ze swojej strony będzie gotowe w ciągu do miesiąca, jeśli chodzi o to, co do nas należy, (...) moglibyśmy, jak sądzę, po takim okresie myśleć o tym, by wystąpić z naszym projektem do uzgodnień, przynajmniej tych oficjalnych wewnątrzresortowych, a może już i zewnętrznych" - zapowiedział Zieliński. (PAP)