"Zarząd Dekpol S.A. [...] zawarł z Słoneczne Wzgórza Sp. z o.o. umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą 'Słoneczne Wzgórza – Etap F', w Gdańsku przy ulicy Mariana Kołodzieja" – czytamy w komunikacie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Dekpol otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ok. 7% przychodów ze sprzedaży jego grupy kapitałowej w 2015 r., podano także.

Realizacja umowy ma zostać zakończona w sierpniu 2018 r.

"Spółka może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jednakże odpowiada za ich działania oraz zaniechania jak za swoje własne" – czytamy dalej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,44 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)