Zysk netto TMR wyniósł 3,06 mln euro w r.fin. 2015: 16 wobec straty rok wcześniej


Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotował 3,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., wobec 0,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,08 mln euro wobec 11,11 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 25,11 mln euro wobec 24,41 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,58 mln euro w r. fin. 2015/2016 wobec 69,99 mln euro rok wcześniej.
Nakłady inwestycyjne spółki sięgnęły 23,63 mln euro w 2015/2016 r. wobec 6 mln euro rok wcześniej.
Frekwencja w hotelach wzrosła do 56,5% wobec 54,6% rok wcześnie.
Ośrodki górskie TMR odwiedziło w ubiegłym roku obrotowym 2,12 mln gości, o 9,9% więcej r/r. Natomiast odwiedzalność parków rozrywki utrzymała się na podobnym poziomie (784 tys. wobec 777 tys. rok wcześniej).
Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od października 2012 r.

(ISBnews)