Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,63 mln zł wobec 58,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 013,82 mln zł w 2016 r. wobec 997,87 mln zł rok wcześniej.
"Osiągnięcie pozytywnego poziomu przychodów – przekraczającego 1 mld zł - jest wynikiem rosnących trendów sprzedaży na większości rynków. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży m.in.: w Brazylii (wzrost o 21%), USA (wzrost o 21%), Turcji (wzrost o 15%), Hiszpanii (wzrost o 2%) oraz w Europie Centralnej (wzrost o 8%). Spadki sprzedaży miały miejsce głównie na rynkach azjatyckich i w Rosji - co spowodowane jest utrzymującą się, niestabilną sytuacją gospodarczo-polityczną w tym regionie - oraz w Polsce, częściowo w wyniku wdrożenia systemu ERP w pierwszym kwartale 2016 roku, co przełożyło się na znaczące problemy z dotrzymaniem terminów dostaw w spółkach produkcyjnych i dystrybucyjnych w pierwszej połowie roku" - czytamy w komunikacie.
Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła o 1 pkt proc. r/r.
"Rok 2016 był dla Grupy Selena rokiem wyzwań oraz ważnych zamian - zarówno w zarządzie, jak i w funkcjonowaniu firmy. Był to okres dużych transformacji, następowały bowiem systematyczne zmiany w zarządzie, które umożliwiły skompletowanie obecnego zespołu. Aktualne kierownictwo spółki to osoby bardzo dobrze znające Grupę Selena i mające wiedzę ekspercką z zakresu powierzonych im obszarów. Zarząd będzie koncentrował swoje działania na kontynuacji prac badawczych nad nowymi, przełomowymi produktami rozwiązującymi kluczowe wyzwania aplikacyjne, rozwijaniu projektów kompleksowej optymalizacji sprzedaży oraz dalszym wprowadzaniu innowacyjnych, wysokomarżowych rozwiązań. Będziemy także aktywnie umacniać swoją pozycję w krajach Europy Zachodniej" - powiedział prezes Jean-Noël Fourel, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 7,13 mln zł wobec 43,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)