PKP PLK poinformowały, że we wtorek odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót w formule "projektuj i buduj" dla na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, wynosi 298,1 mln zł brutto. Spośród czterech złożonych ofert najtańsza opiewa na 230,9 mln zł brutto i złożona została przez konsorcjum, którego liderem jest spółka Track Tec Construction. Z kolei wartość brutto najdroższej oferty, którą złożyła spółka ZUE, to 272,4 mln zł.

Również we wtorek dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na pace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, wynosi 301,5 mln zł brutto. W postępowaniu wybrano ofertę firmy ZUE, która zobowiązała się wykonać prace za 214,7 mln zł brutto.(PAP)