Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Huta Bankowa - spółka zależna Alchemii - otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do 28,2 mln zł dofinansowania na projekt walcowania prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową, podała Alchemia."Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej, umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem: 'Designed rolling of large size long bars with non furnance treatment - Projektowane walcowanie prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową - nowa technologia wytwarzania jakościowych prętów walcowanych długich ze stali stopowych o projektowanych własnościach przeznaczonych dla przemysłu maszynowego', który realizowany będzie w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020" - czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 70,4 mln zł. NCBR przyznał dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 28,2 mln zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu.

"W ocenie zarządu spółki, realizacja w/w projektu wpłynie pozytywie na rozwój oraz innowacyjność Huty Bankowa Sp. z o.o., i wpisuje się on w strategię grupy kapitałowej Alchemia" - czytamy dalej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)