Zysk netto Wojasa spadł r: r do 1,81 mln zł w 2016 r.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Wojas odnotował 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,28 mln zł wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,38 mln zł w 2016 r. wobec 213,21 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowując miniony rok, należy zaobserwować wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego o 7,6%, natomiast, co bardziej istotne, udało się uzyskać wyższą marżę brutto o 11,9% w stosunku do roku ubiegłego. Taki wynik udało się uzyskać m. in. dzięki wzrostowi sprzedaży detalicznej oraz większemu udziałowi w sprzedaży produkcji własnej. Wynik na poziomie operacyjnym zważywszy na konkurencyjność branży oraz wzrost kursu EUR do PLN można uznać za satysfakcjonujący. Wynik finalny obciążyły zdarzenia jednorazowe: odpisy na należności hurtowe, rezerwy na świadczenia pracownicze oraz koszty finansowe. Ostatecznie grupa kapitałowa Wojas SA zanotowała zysk netto na poziomie 1,8 mln zł w porównaniu do zysku netto za 2015 w kwocie 3,7 mln zł" - skomentował prezes Wiesław Wojas w liście załączonym do raportu rocznego.

"W 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 229 379 tys. zł, co oznacza wzrost o 7,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Za wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiada sprzedaż detaliczna, która wzrosła o 9,9% r/r, przy spadku przychodów w kanale hurt i pozostałe o 4,3 % r/r. Tym samym udział kanału sprzedaży hurt i pozostałe w strukturze sprzedaży GK Wojas spadł do 14,3% w 2016 r vs 16% w 2015 r." - czytamy w raporcie.

Sprzedaż stacjonarna, poprzez salony sprzedaży wyniosła 181 059 tys. zł co oznacza wzrost sprzedaży o 9% r/r. Własny kanał sprzedaży internetowej (e-sklep krajowy), realizowany poprzez platformę wojas.pl zanotował 21,5-proc. dynamikę wzrostu r/r, a wielkość tej sprzedaży w 2016 r. wyniosła 15,5 mln zł (udział sklepu internetowego w krajowej sprzedaży detalicznej wyniósł 8,6%), podano także.

Największymi rynkami zagranicznymi dla Wojasa są kraje południowo-wschodnie, bezpośrednio sąsiadujące z Polską. Największa sprzedaż eksportowa odbywa się na Słowacji - 37,3%, w Czechach - 30% oraz na Białorusi - 13%. Pozostałe kraje stanowią 19,7% struktury eksportu. We wszystkich krajach z wyjątkiem Rosji nastąpił w 2016 r. wzrost eksportu. Na uwagę zasługuję dynamiczny wzrost eksportu na Białoruś, przy całkowitym braku sprzedaży na Ukrainę. Sprzedaż do Słowacji, Czech, Białorusi i Rumuni odbywa się poprzez własną sieć detaliczną, czytamy dalej.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r., Wojas posiadał samodzielnie i poprzez jednostki zależne 181 własnych sklepów, z tego 163 w kraju, 8 na Słowacji, 6 w Czechach, 3 na Białorusi oraz 1 w Rumunii. Dodatkowo poprzez umowę franczyzową ma sklep w Rosji w Kaliningradzie oraz na Węgrzech w Budapeszcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 3,36 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2016 r. spółka odnotowała 229 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)