Zysk netto Pepeesu wzrósł r: r do 5,36 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Pepees odnotował5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,93 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 37,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 3,86 mln zł wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)