Jak przekazała w komunikacie spółka, w I połowie 2017 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 mld 446 mln zł wobec 660 mln zł w 2016 roku (wzrost o 119,1 proc.).

Z kolei zysk netto Grupy PZU w II kwartale 2017 roku wzrósł do 506 mln zł ze 168 mln zł rok wcześniej.

Spółka przekazała, że I półroczu 2017 r. nastąpił wzrost liczby klientów o 500 tys. w porównaniu do I półrocza 2016 oraz o blisko 70 tys. w II kwartale 2017 w porównaniu do I kwartału 2017.

Jak tłumaczy spółka, "pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I połowie 2017 roku miały w szczególności: wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w efekcie wzrostu średniej składki oraz w ubezpieczeniach indywidulanych (...)". Wskazano również na wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych (w analogicznym okresie ubiegłego roku wystąpiły liczne szkody spowodowane siłami natury - negatywne skutki przezimowań) oraz w mniejszym stopniu poprawą rentowności w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych.

Z danych spółki wynika, że w I połowie br. Grupa PZU zebrała 11 mld 606 mln zł składki brutto, czyli o 17,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. "Jest to wynikiem wyższej o 940 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych (z wyłączeniem składki między segmentami) oraz o 413 mln zł składki w segmencie klienta korporacyjnego głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń" - czytamy w komunikacie.

O 254 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w wyniku wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. O 39 mln zł wzrosła składka w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, głównie dzięki większej sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych zawieranych w formie grupowej. PZU posiada już w portfelu 1,4 mln tego rodzaju umów. Wzrost przypisu składki o 97 mln zł zanotowały również spółki zagraniczne.

"PZU pobiło kolejne rekordy. Półroczna składka przypisana brutto przekroczyła 11,6 mld zł, co jest najlepszym półrocznym wynikiem w historii PZU. Dodatkowo drugi kwartał zostanie zapamiętany nie tylko dzięki finalizacji zakupu banku Pekao SA, ale również z uwagi na kolejną rekordową sprzedaż, która była nawet wyższa niż w pierwszym kwartale" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU SA Paweł Surówka.

Odszkodowania netto w I połowie br. wyniosły 7 mld 214 mln zł - to wzrost o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jeżeli chodzi o koszty administracyjne Grupy, to w I półroczu br. ukształtowały się na poziomie 2 mld 25 mln zł względem 1 mld 278 mln zł w I półroczu 2016, czyli były o 58,5 proc. wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia Alior Banku z wydzieloną działalnością BPH w 2016 roku. Koszty administracyjne segmentu bankowego wzrosły o 700 mln zł.

W I półroczu br. 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 3 mld 32 mln zł wobec 1 mld 405 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 115,8 proc.).

Spółka przypomniała, że 7 czerwca br. PZU sfinalizowało transakcję zakupu 20 proc. akcji Banku Pekao (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR – 32,8 proc.). W jej wyniku PZU stał się największą grupą oferującą usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej przekraczającej 295 mld zł (aktywa PZU, Pekao oraz Alior Banku).

"Wyłączając wpływ działalności bankowej, wynik inwestycyjny w I półroczu 2017 był trzy razy wyższy rok do roku osiągając poziom 1 087 mln zł. Wypracowanie tak wysokiej rentowności na portfelu własnym było szczególnie trudne ze względu na przygotowanie płynności do zamknięcia transakcji z UniCredit dotyczącej nabycia akcji banku Pekao. Dobry wynik inwestycyjny to przede wszystkim efekt wyższej rentowości osiągniętej na instrumentach kapitałowych, co było m.in. związane z poprawą koniunktury rynkowej" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PZU Tomasz Kulik.