Postęp technologii medycznych i pojawianie się innowacyjnych leków – te zjawiska z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia. Będzie to główny wątek zaplanowanej podczas Forum debaty poświęconej telemedycynie. Paneliści – przedstawiciele NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz prywatnej służby zdrowia – będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Polsce wystarczająco korzystamy z potencjału nowych technologii w procesach leczenia i obsługi pacjenta.
Finansowanych z państwowych pieniędzy rozwiązań telemedycznycyh jest w tej chwili w polskiej służbie zdrowia niewiele. NFZ płaci za zdalne konsultacje kardiologiczne i geriatryczne poza ośrodkami miejskimi. Według Funduszu zainteresowanie placówek jest niewielkie – z danych z kwietnia tego roku wynikało, że umowę z NFZ podpisało 16 placówek. I w sumie odbyły się 632 konsultacje, głównie dotyczące chorób serca. Część placówek nie wykonała jednak żadnej usługi. Podstawowe bariery – jak wynikało z rozmów z ekspertami: technika i mentalność lekarzy.
Pierwsze kroki w szukaniu rozwiązań telemedycznych stawiają również samorządy, które mogą wykorzystać do tego środki unijne. W ramach programu Miasto Zdrowia, realizowanego przez Comarch, znalazły się projekty obejmujące „zdalną pielęgniarkę”, opiekę kardiologiczną czy usługi położnicze. Na przykład pacjentka dostaje KTG badające pracę płodu w warunkach domowych z jednoczesną możliwością automatycznej transmisji danych z badania i odbioru wyniku. Do programu włączyło się kilka miast. Np. Łódź wyposażyła 240 pacjentów objętych zdalną opiekę medyczną, 200 uczniów objętych zostało zdalną usługą pielęgniarek. Pilotaż ma trwać sześć miesięcy.
Samorządy szukają też rozwiązań, które pozwolą lepiej funkcjonować seniorom. Ostatnio województwo kujawsko-pomorskie przyznało, że zastanawia się nad stworzeniem systemu elektronicznego wzywania pomocy. W takie rozwiązanie zainwestowały także inne samorządy. W Szczecinie urządzenia elektroniczne otrzymało 50 seniorów. „Przycisk życia” wzywa służby medyczne lub opiekunów. Podobny pilotaż od tego roku ma Giżycko, a Sopot i Gdynia uruchomiły go już w 2013 r.
Reklama
Eksperci zwracają uwagę, że zarówno placówki medyczne, jak i samorządy w bardzo niewielkim zakresie korzystają z możliwości, które istnieją na rynku, a które mogą być finansowane częściowo z funduszy unijnych.
– Polska jest obok Albanii jednym z tych krajów europejskich, w których e-zdrowie jest najsłabiej rozwinięte. Trudno umówić się przez internet do lekarza w publicznej placówce ochrony zdrowia. Nie mamy dostępu do badań medycznych przez sieć, a dopiero od przyszłego roku będziemy mieć możliwość korzystania z elektronicznych recept – analizował niedawno w DGP Piotr Arak, menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe firmy doradczej Deloitte. Jego zdaniem, jeżeli chodzi o choroby, to na razie najlepiej rozwinięta jest opieka kardiologiczna: od kilku lat w Polsce intensywnie rozwija się na przykład system teletransmisji danych kardiologicznych. – Ciągle rośnie liczba stacji odbiorczych w szpitalach i ambulansów wyposażonych w sprzęt do przesyłania zapisu EKG. Dzięki możliwości teletransmisji zapisu EKG pacjent z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego, do którego dociera zespół karetki, może być diagnozowany na odległość przez specjalistę z ośrodka kardiologicznego – opisywał Piotr Arak. Plusem takich rozwiązań jest to, że lekarze podejmujący interwencję kardiologiczną mogą z wyprzedzeniem przygotować się do operacji.
Z Raportu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (opublikowany w 2016 r.) wynika, że tylko 3 proc. szpitali korzysta z rozwiązań telemedycznych i niewiele ponad 1 proc. innego rodzaju placówek.
Podczas tegorocznego XVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”, odbędzie się ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat. Przyjedzie ponad 3 tys. gości. Obecność potwierdzili prezydenci Gruzji – Giorgi Margwelaszwili, Czarnogóry – Filip Vujanović, Macedonii – Gorge Iwanov. Forum odbywa się w dniach 5–7 września. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Małopolska.