Państwa członkowskie mają ponadto szybko wdrożyć dodatkowe sankcje przewidziane we wrześniowej rezolucji ONZ dotyczące mi.in. północnokoreańskich pracowników. Kroki takie uzgodnili tydzień temu w Tallinie na nieformalnym posiedzeniu unijni ministrowie spraw zagranicznych.

Z komunikatu Rady UE wynika, że środki wprowadzone sierpniową rezolucją RB ONZ dotyczą najważniejszych produktów eksportowych Korei Północnej. Zakazano wszelkiego importu z Korei węgla, żelaza, rudy żelaza, owoców morza, ołowiu i rudy ołowiu. Dodatkowe sankcje obejmują północnokoreański przemyt broni, spółki joint venture z udziałem przedsiębiorstw zagranicznych i banki.

Działania te mają zmniejszyć zdolności reżimu w Pjongjangu do generowania dochodów i jego dostępu do międzynarodowych systemów finansowych. Państwa członkowskie UE nie pozwolą też więcej obywatelom Korei Północnej pracować na swoim terytorium, gdyż podejrzewa się ich o pozyskiwanie dochodów na rzecz nielegalnego programu jądrowego i budowy pocisków balistycznych.

Już 10 sierpnia UE zaostrzyła restrykcje wobec Korei Płn., zamrażając aktywa i wpisując na listę objętych zakazem podróżowania kolejne osoby i podmioty. Sankcje te dotknęły m.in. należący do państwa Bank Handlu Zagranicznego (FTB).

W związku z przeprowadzeniem 3 września przez Pjongjang szóstej już próby nuklearnej, a wcześniej prób z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi (ICBM), RB ONZ przyjęła w poniedziałek kolejne sankcje wobec Korei Północnej. Przewidują one m.in. wprowadzenie limitu na dostawy ropy naftowej do Korei Płn., całkowite embargo na eksport gazu ziemnego do Korei Płn. i zakaz importu północnokoreańskich wyrobów tekstylnych.