NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 14,8% r: r, import wzrósł o 15,9% w XIWarszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w listopadzie br. o 14,8% r/r do 18 243 mln euro, zaś import wzrósł o 15,9% r/r do 18 134 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 109 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +239 mln euro.

""W listopadzie 2017 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,5 mld PLN, tj. o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. O wzroście tym, podobnie jak w miesiącu poprzednim, zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, leków i samochodów ciężarowych. Wartość importu towarów w porównaniu z listopadem 2016 r. wzrosła o 8,1 mld zł, tj. o 11,8% i osiągnęła poziom 76,7 mld zł. Przyrost ten w dużej mierze wynikał z zwiększonej wartości zakupionych paliw i surowców (głównie ropy naftowej) oraz samochodów osobowych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 0,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było również dodatnie i wyniosło 1 mld zł" - napisał bank centralny w komentarzu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21 mld zł i w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosły o 2,8 mld zł, tj. o 15,3%. Wartość rozchodów wyniosła 14,4 mld zł i wzrosła o 1,4 mld zł, tj. o 11,2%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,5 mld zł), usług transportowych (2,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,9 mld zł), podał także NBP.

(ISBnews)