mBank ocenia, że będzie mógł wypłacić ok. 20% dywidendy z zysku za 2017 r.Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - mBank ocenia, że będzie mógł wypłacić dywidendę za 2017 rok na poziomie do 20% zysku netto, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Na podstawie tego, co zostało opublikowane jako intencja KNF wydaje nam się, że na tym etapie mamy jakąś przestrzeń do wypłaty dywidendy, ale raczej będzie to będzie w mniejszym wymiarze - 20-50%. [...] Myślę, że będziemy bliżej 20% niż 50%" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

"Będziemy koncentrowali się na wynikach za 2017 rok" - powiedział prezes, zapytany, czy bank będzie chciał wypłacić dywidendę za poprzednie lata.

W marcu 2017 r. akcjonariusze mBanku postanowili, że niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 761 505 904,92 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, natomiast uzyskany w 2016 roku zysk netto w kwocie 1 219 339 249,57 zł zostanie przeznaczony w kwocie 20 000 000 zł - na fundusz ogólnego ryzyka, a w pozostałej części (1 199 339 249,57 zł) pozostanie niepodzielony.

Według opublikowanej w lipcu 2016 r. strategii, mBank planuje przeznaczać co najmniej 50% rocznego zysku na wypłatę dywidendy.

W 2017 r. mBank miał 1091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1219,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 1 089,7 mln zł wobec 1 219,34 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)