Do konkursu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018", który został ogłoszony w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020", zostało zgłoszonych 25 ofert. Podlegały one dwuetapowej ocenie (formalnej i merytorycznej) komisji konkursowej powołanej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej - czytamy na stronie internetowej resortu.

Podano na niej także, że po ocenie ofert pod względem formalnym do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 12 ofert. Tyle samo ofert komisja konkursowa ostatecznie zarekomendowała.

Wśród podmiotów, których oferty zostały pozytywnie ocenione, znalazły się sześć jednostek samorządu terytorialnego (Łambinowice, Bytom, Nysa, Mikołów, Puławy, Powiat Legionowski), pięć stowarzyszeń (Stowarzyszenie Nowa Szansa, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA, Stowarzyszenie POSTIS, Stowarzyszenie "Dobry Dom", Stowarzyszenie "Współistnienie") i jedna kościelna osoba prawna (Caritas Diecezji Kieleckiej).

Aby przyznane dofinansowanie mogło do tych podmiotów trafić, muszą one złożyć w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie MRPiPS wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka