Dekpol zwiększył wartość planowanej emisji obligacji serii G do 85 mln złWarszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Dekpol zwiększył wartość planowanej emisji obligacji serii G z pierwotnych 50 mln zł do 85 mln zł, poinformowała spółka.

"Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność spółki, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów oraz refinansowanie części lub całości obligacji serii D" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec października ub. r. zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł. Wówczas podano, że zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)