Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-02-26 7077,75 0,2% 0,5% -1,8% 19,7%
Miedź 3M USD/t 2018-02-26 7110,00 0,2% 0,4% -1,9% 19,9%
Ołów spot USD/t 2018-02-26 2585,00 1,9% -0,3% 4,0% 14,8%
Ołów 3M USD/t 2018-02-26 2579,00 1,9% -0,5% 3,7% 14,2%
Aluminium spot USD/t 2018-02-26 2165,75 -0,1% -3,9% -4,0% 14,8%
Aluminium 3M USD/t 2018-02-26 2138,00 -0,1% -5,3% -5,7% 13,4%
Cyna spot USD/t 2018-02-26 21726,00 -0,3% -0,4% 8,1% 13,3%
Cyna 3M USD/t 2018-02-26 21600,00 -0,2% 0,0% 7,9% 12,8%
Nikiel spot USD/t 2018-02-26 13879,50 1,1% 1,9% 9,2% 28,4%
Nikiel 3M USD/t 2018-02-26 13925,00 1,2% 2,0% 9,1% 28,2%
Cynk spot USD/t 2018-02-26 3572,75 0,6% 1,5% 7,0% 26,5%
Cynk 3M USD/t 2018-02-26 3531,00 0,8% 1,5% 6,4% 24,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-02-26 235,90 1,2% 10,4% -9,3% 48,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-02-26 80,50 -3,0% -8,3% -9,8% 18,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-02-23 688,40 0,6% -6,8% -1,1% 8,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-02-23 642,40 0,7% -7,3% -1,2% 8,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-02-23 637,33 1,7% -3,3% 1,1% 21,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-02-23 580,83 1,9% -4,2% -1,6% 18,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-02-23 356,57 1,0% -2,1% -1,3% 14,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-02-23 355,07 1,0% -3,2% -1,4% 16,9%

(PAP Biznes)