Zysk netto Monnari Trade spadł r: r do 17,22 mln zł w IV kw. 2017 r.


Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 17,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 24,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15 mln zł wobec 12,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,78 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 75,3 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 21,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 35,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 247,44 mln zł w porównaniu z 231,77 mln zł rok wcześniej.
"Do najważniejszych dokonań w grupie kapitałowej Monnari Trade S.A., które miały miejsce w IV kwartale 2017 r. oraz całym roku 2017 należą:
- wzrost marży brutto w IV kwartale 2017 r. do poziomu 60,8 % vs. 57,7% w porównywalnym okresie 2016 r. oraz wzrost tego wskaźnika w całym 2017 do poziomu 55,4% vs. 54,5% w 2016 r.;
- utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie zakupu kolekcji - w IV kwartale 2017 r. spadek o -4,4 %, w całym roku wzrost poniżej dynamiki przychodów o 2 pkt proc;
- wygenerowanie zysku operacyjnego w IV kwartale 2017 r. w wysokości 15 004 mln zł (wzrost o 21,2%), a w całym 2017 r. utrzymanie tej pozycji na podobnym poziomie, co w 2016 r. tj. 21 168 tys. zł vs. 21 581 tys. zł w 2016 r. (spadek o - 1,9%)" - czytamy w raporcie.
Jednocześnie grupa odnotowała:
- słabszy od zakładanego wzrost przychodów - w całym roku 2017 wzrost o 6,8 %, zaś w IV kwartale wzrost o 3,3%, przy wzroście powierzchni na koniec roku o 5,6 %;
- spadek zysku netto o 28,9 % w IV kwartale 2017 r. do poziomu 17 222 tys. zł vs. 24 213 tys. zł w IV kwartale 2016 r., a w całym ubiegłym roku spadek tej pozycji o 39,3 % do poziomu 21 757 mln zł.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 6,45 mln zł wobec 25,07 mln zł zysku rok wcześniej.
Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.
(ISBnews)