"Pozycja fiskalna Polski jest procykliczna - widzimy bardzo mocną cykliczną górkę gospodarce, przy jednoczesnym stosowaniu narzędzi fiskalnych wspierających popyt wewnętrzny. (...) Jednocześnie z uwagi na cykliczną górkę i mocny wzrost gospodarczy przychody rządowe były bardzo mocne, zwłaszcza ze strony VAT. W pewnym sensie, w bardzo mocnym stopniu ograniczyło to wzrost deficytu ze strony (stosowanych - PAP) rozwiązań fiskalnych. W konsekwencji, spodziewamy się jedynie umiarkowanego wzrostu deficytu (sektora gg - PAP) do 2,2 proc. PKB w 2018 r. i 2,5 proc. PKB w 2019 r. z szacowanych przez nas 1,8 proc. w 2017 r. Dla nas liczy się jednak, że te liczby są wciąż zbieżne ze stabilizacją relacji długu publicznego do PKB, gdzie oczekujemy stabilizacji w okolicach 50 proc. PKB do 2019 r. Ta pozycja fiskalna nie stanowi obecnie ryzyka dla ratingu" - powiedział Louis.

Zapytany o wstępne dane ministerstwa finansów, które wskazują, że relacja długu publicznego do PKB mogła spaść w 2017 r. o ponad 2 pkt. proc., czyli do poniżej 50 proc. PKB Louis powiedział: "W naszej obecnej prognozie (...) nie spodziewaliśmy się spadku długu do PKB w 2017 r. (...) Ogólnie rzecz biorąc dane te nie zmieniają naszej perspektywy (...) spodziewamy się stabilizacji długu do PKB w 2019 r., czyli w naszej perspektywie prognostycznej. (Wstępne dane MF - PAP) nie miałyby żadnego wpływu na rating" - ocenił analityk.

Relacja długu publicznego do PKB na koniec 2017 roku spadła o ponad 2 pkt. proc. wobec zakładanych wcześniej 51,7 proc. PKB (-0,2 pkt. proc.) - podał resort finansów w stanowisku rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

W środę agencja Fitch podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 3,9 proc. z 3,6 proc. szacowanych w grudniu. Agencja obniżyła przy tym prognozy skali podwyżek stóp procentowych przez RPP na lata 2018-2019 o 50 pb i 25 pb i spodziewa się wzrostu stóp procentowych w Polsce w 2018 r. o 50 pb, a w 2019 r. o 75 pb. (PAP Biznes)