Vistal Gdynia sprzedał ZMPG prawo użytkowania wieczystego działek za 39,5 mln złWarszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistal Gdynia w restrukturyzacji, zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) bezwarunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości obejmującej działki nr 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 605, 606, 612, 613 oraz 603 i 604, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim, poinformowała spółka. Cena sprzedaży zgodnie z umową przedwstępną wyniosła 39,5 mln zł netto.

Umowa została zawarta w związku ze złożeniem przez Skarb Państwa oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oświadczeń w przedmiocie nieskorzystania z przysługującego im prawa pierwokupu, podano w komunikacie.

Przedmiotowa transakcja została zrealizowana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacji spółki, podkreślono także.

W listopadzie 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy otworzył postępowanie sanacyjne Vistalu. W lutym 2018 r. Vistal Gdynia przesłał do sądu rejonowego Plan Restrukturyzacyjny sporządzony w toku postępowania sanacyjnego, podała spółka. Zakłada on m.in. przyjęcie strategii pn. "Budujemy mosty", w której Vistal chce skupić się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)