M. Cieciórski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa GPW z dniem 23 kwietniaWarszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Michał Cieciórski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu GPW z dniem 23 kwietnia, podała spółka.

Wcześniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa złożyła wniosek formalny w kwestii zmiany w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zwołanego na dzień 23 kwietnia, który polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów "zmiany w składzie rady nadzorczej" oraz "zmiany w składzie zarządu".

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)