"(...) niniejszym informuję, iż rozmowy (...) były faktycznie prowadzone przeze mnie i wybranych pełnomocników spółki. Stosowne informacje oraz wyjaśnienia zostały przekazane Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuję na wyjaśnienie sprawy" - napisał Kąkolewski w oświadczeniu.

W poniedziałek rano Getback podał w komunikacie "o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy" z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju na temat udzielania GetBack lub podmiotom z grupy finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informacja została uzgodniona "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami".

Getback informował, że strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania i przewidują zakończenie negocjacji oraz podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie.

PKO BP i PFR w ciągu kilkunastu minut zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. Polski Fundusz Rozwoju podał, że nie jest zainteresowany analizą potencjalnej transakcji z udziałem spółki. Fundusz zapowiadał, że w związku z poniedziałkowym komunikatem Getbacku zawiadomi KNF o potencjalnym ryzyku manipulacji kursem akcji spółki.

KNF podał w komunikacie prasowym we wtorek, że z dokonanych ustaleń faktycznych wynika, że opublikowane przez Bank PKO BP oraz Polski Fundusz Rozwoju komunikaty stanowczo dementują informację na temat rzekomych negocjacji tych podmiotów w zakresie udzielenia GetBack finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. Tym samym w ocenie organu nadzoru, analiza przedstawionego w sprawie stanu podaje w wątpliwość wiarygodność informacji poufnej przekazanej przez Getback o rozmowach z PFR i PKO BP.

Na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego GPW zawiesiła bezterminowo obrót akcjami i obligacjami Getback.

Getback informował wcześniej we wtorek, że rada nadzorcza odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego ze stanowiska prezesa spółki, a rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli Anna Paczuska oraz Marek Patuła.

Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady, do czasowego, do dnia 15 czerwca 2018 r. włącznie, wykonywania czynności prezesa. Dodatkowo rada nadzorcza powołała, począwszy od 25 kwietnia 2018 r., Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko członka zarządu spółki.

Kenneth William Maynard poinformował, że nowy zarząd Getbacku chce w ciągu najbliższych tygodni zapoznać się szczegółowo z sytuacją w spółce.