Konsorcjum Stali miało 41,55 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBITDA: 63,16 mln złWarszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 41,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 55,27 mln zł wobec 54,03 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 63,16 mln zł wobec 61,38 mln zł rok wcześniej.

"Wzrosty wolumenów oraz przychodów ze sprzedaży spowodowały, że mimo niższej rentowności sprzedaży w stosunku do roku 2016, grupa kapitałowa zanotowała wzrost zysku na poziomie EBIT i EBITDA. Istotne wzrosty cen na wyroby hutnicze w okresach porównawczych (w 2017 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 25,5% przy jednoczesnym wzroście wolumenu na poziomie 5,6%), przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania kredytowego wykorzystywanego do finansowania bieżącej działalności operacyjnej podmiotów grupy kapitałowej. Pociągnęło to za sobą wzrost kosztów finansowych i nieznaczny spadek zysków netto w stosunku do roku 2016" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 531,67 mln zł w 2017 r. wobec 1 220,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 42,4 mln zł wobec 43,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)