Akcjonariusze Dom Dev. zdecydują 7 VI o 7,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Dom Development zdecydują o przeznaczeniu 189,76 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 7,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Dom Development [...] postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 189 760 007,2 zł, w tym:
- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186 112 545,02 zł oraz
- część kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3 647 462,18 zł, tj. 7,6 zł na każdą akcję" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ustalono na 26 czerwca 2018 r., zaś dzień wypłaty dywidendy - na 4 lipca 2018 r.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)