Schetyna stwierdził, że PO pozostawiła po swoich rządach 656 mln zł w rezerwie budżetowej na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w orzekł w październiku 2014 r., że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

"Pytam od dwóch dni polityków PiS - premier Beatę Szydło, minister Elżbietę Rafalską - gdzie są te pieniądze, co się z nimi stało, co z nimi zrobiliście?" - pytał Schetyna.

"To jest klasyczny obraz tego, co zrobił PiS w tej kwestii - niczego nie zrobił, a teraz jeszcze w nieudolny sposób próbuje zepchnąć, przekazać odpowiedzialność na poprzedników, dlatego dzisiaj złożymy wniosek o wotum nieufności dla premier Szydło i minister Rafalskiej - to będzie związane z zaniechaniem realizacji wyroku TK, która w bardzo poważny sposób pomogłaby, pozwoliłaby na wyjście z tej trudnej sytuacji" - dodał.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów; klub PO liczy 136 posłów.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący w Sejmie wraz ich podopiecznymi domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W środę protestujący w Sejmie ws. drugiego swego postulatu zaproponowali stopniowe wprowadzenie dodatku dla niepełnosprawnych - najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. – 400 zł i od czerwca 2019 r. – 500 zł. Chcą też, by wysokość renty socjalnej została zrównana z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy już od maja tego roku.

W czwartek przyjęty został przez rząd projekt o podwyższeniu renty socjalnej, do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.W piątek ma dojść do kolejnego spotkania protestujących w Sejmie i minister Rafalskiej. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Marta Rawicz