W ostatniej fali zapisów jej firma pozyskała około 500 klientów, z których prawie 88 proc. wybrało cztery najlepiej zarabiające w długim okresie OFE. Niemal 44 proc. wybrało ING, który był na koniec 2008 roku najlepiej zarabiającym funduszem, licząc od początku działalności nowego systemu emerytalnego. OFE Polsat, który choć ma 1 proc. rynku, wybrało 13 proc. klientów PregoFinance. To pokazuje, że krótkoterminowe straty (niewykluczone, że fundusz ten nie osiągnie minimalnej stropy zwrotu) nie zrażają internautów. Z drugiej strony osiągnięcia inwestycyjne OFE w krótkim terminie, w połączeniu z długoterminowymi zyskami są natychmiast zauważalne przez klientów.

- OFE Generali przed lipcowym losowaniem w 2008 roku wybrało tylko 5 proc. klientów. Dzięki poprawie wyników inwestycyjnych fundusz ten wybrało obecnie prawie 12 proc. klientów - mówi Anna Wróblewska-Karasiuk.

Pewien wpływ na decyzje ma wielkość funduszu i marka.

- Wizerunek PZU czy Warty znanych z rynku ubezpieczeń nie jest najlepszy wśród młodych ludzi, którzy przeważają wśród wybierających OFE internautów - mówi Anna Wróblewska-Karasiuk.

OFE PZU Złota Jesień i OFE Warta, choć ze względu na stopy zwrotu są tuż za Commercial Union, są wybierane wielokrotnie rzadziej. Prowizje od składek nie mają znaczenia. Allianz, który pobiera tylko 4 proc. (reszta rynku przeciętnie 7 proc.), wybrało tylko 2 proc. Przy wysokich stopach zwrotu ten element mógł być łatwo zniwelowany przez wyższe zarobki danego funduszu.

88 proc. przystępujących do OFE on-line wybrało fundusze najlepiej zarabiające w długim terminie