Według GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 218,8 mld zł w eksporcie oraz 222,8 mld zł w imporcie.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport w I kwartale spadł o 0,8 proc., a import wzrósł o 2,3 proc. - poinformował GUS.

Urząd podał zarazem dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego, wyrażone w dolarach i euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 63,8 mld USD, a import 65,0 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,6 proc. i o 23,3 proc). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 0,7 mld USD)" - głosi komunikat GUS.

Z kolei wyrażony w euro eksport wyniósł 52,5 mld euro, a import 53,4 mld euro (wzrost w eksporcie o 3,7 proc., a w imporcie o 6,9 proc.). Ujemne saldo wyniosło 0,9 mld euro, wobec dodatniego 0,7 mld euro w analogicznym okresie ubiegłego roku - dodał GUS.