"Silne ograniczenie popyty światowego ma wpływ na poziom i skłonność do inwestowania także w naszym kraju, oczywiście awersja do takich krajów jak Polska jest wysoka, bowiem nadal jesteśmy w koszyku z np. Kazachstanem czy Turcją, a nie z krajami Unii Europejskiej. (...) Podstawowym czynnikiem ograniczający napływ inwestycji jest brak akcji kredytowej dla inwestorów, co jest bardzo widoczne w naszych rozmowach z inwestorami" - powiedział na konferencji prasowej Wojciechowski.

Prezes PAIiIZ dodał, że drugim czynnikiem ograniczającym napływ BIZ jest słabnący popyt globalny, który powoduje radykalny spadek inwestycji. W efekcie według wstępnych szacunków napływ BIZ do Polski w 2008 r. wyniesie 12,2 mld euro czyli o ok. 20% mniej niż w 2007 r. "Nasz szacunek na 2009 r. wynosi 7-10 mld zł. To, że przedziałowy wynika z niepewnej sytuacji globalnej przy której nie podejmiemy się dokładnego prognozowania" - wyjaśnił Wojciechowski.

Głównym czynnikiem składowym, który prawdopodobnie zdecyduje o zmniejszeniu BIZ w br. są reinwestycje. Wojciechowski przypomniał, że ostatnich kilku latach była to najwyższa pozycja w BIZ i w obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej trudno przewidzieć jak zachowa się ten czynnik, podobnie zresztą jak pozostałe - kapitały własne oraz pożyczki od zagranicznych podmiotów powiązanych kapitałowo. "Szansą dla Polski są projekty mniejsze, głównie takie, które poszukują efektywności. Także osłabienie złotego zwiększa naszą atrakcyjność, oczywiście pod warunkiem, że nie jest ono tak skokowe jak ostatnio" - podkreślił Wojciechowski.

Prezes PAIiIZ poinformował także, że agencja zakończyła w 2008 r. 56 projektów o wartości 1,5 mld euro. Najwięcej pochodziło z sektora Business Process Outsourcing (BPO) oraz motoryzacyjnego.