- Enea zakłada, że w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, pod presją będą obszary wydobycia, wytwarzania i obrotu - podała spółka w sprawozdaniu zarządu. Stabilny ma być trend w obszarze dystrybucji.

- Zysk netto grupy Enea przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2018 r. 240,8 mln zł wobec 295,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami.

- Enea nie zmienia swojej polityki dywidendowej, chce pozostać spółką dywidendową - poinformował Mirosław Kowalik, prezes spółki.

- Nie ma decyzji o wyjściu Enei z projektu jądrowego – wynika ze słów prezesa Mirosława Kowalika.

- Rozmowy w sprawie modelu finansowego i bankowalności projektu budowy elektrowni Ostrołęka C są zaawansowane – poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

- Bogdanka zaraportowała w I kwartale 2018 r. 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 23 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Jednostkowy zysk netto wyniósł 20,9 mln zł i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

- Bogdanka podtrzymuje tegoroczny plan wydobycia węgla na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton. Rozważy możliwość zwiększenia produkcji węgla netto w przyszłości, poprzez poprawę uzysku i ograniczenie wydobycia z pokładów niskich. Tegoroczne wyniki spółki mogą być pod presją rosnących kosztów - poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil.

- Rada nadzorcza Ciechu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 395,2 mln zł, czyli 7,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd rekomendował wcześniej przeznaczenie na dywidendę 300,4 mln zł dywidendy, tj. 5,7 zł na akcję.

- Obecny portfel zamówień krajowych producenta opraw oświetleniowych, firmy Es-System, jest wyższy niż rok wcześniej – poinformował PAP Biznes prezes Rafał Gawrylak. Spółka liczy na poprawę w drugim kwartale wyników sprzedaży w segmentach oświetlenia awaryjnego i przemysłowego oraz spodziewa się utrzymania kdk poziomu marży na sprzedaży.

- Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CD Projekt w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 22,9 mln zł i był o 2,3 proc. (0,5 mln zł) niższy od oczekiwań analityków. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku wynik spadł o prawie 50 proc.

- CD Projekt rozpocznie komunikowanie dużych zmian w grze "Gwint" po czerwcowych targach E3 - zmiany te nie będą prezentowane na samych targach - poinformowali na telekonferencji przedstawiciele spółki. Dodali, że kampania marketingowa gry "Cyberpunk 2077" nie będzie "ekspresowa".

- Wartość zleceń ZUE na bieżący rok jest większa niż rok wcześniej, ale mniejsza niż 1 mld zł - poinformował PAP Biznes prezes Wiesław Nowak. Grupa z optymizmem patrzy w przyszłość. Zdaniem prezesa wpływ na marżowość projektów w przyszłości będą miały wzrost cen materiałów, usług podwykonawczych i paliw, a także presja na płace i kurs euro.

- Rada nadzorcza Wawelu zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę łącznie 37,5 mln zł, czyli 25 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- AmRest podpisał z KFC France wstępne, wiążące porozumienie w sprawie nabycia 15 restauracji KFC we Francji i podpisania umów franczyzowych dla każdej z nich - podał AmRest w komunikacie.

- Firma inwestycyjna TDJ zakłada w nowej strategii na lata 2018-22 m.in. dalszą dywersyfikację działalności, w tym inwestycje w dojrzałe spółki ze skalowalnym biznesem, potencjałem eksportowym i konsolidacyjnym - podała spółka w komunikacie prasowym. TDJ pozostanie strategicznym inwestorem w obecnie kontrolowanych spółkach.

- Elektrotim liczy, że tegoroczne wyniki będą lepsze rok do roku, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Wszystkie spółki powinny zakończyć rok z dodatnim wynikiem netto – poinformował prezes Elektrotimu Andrzej Diakun.

- Elektrotim chce zatrzymać zysk za 2017 rok, ale planuje powrót do wypłaty dywidend w kolejnych latach – poinformował prezes Andrzej Diakun.

- Producent gier Moonlit, którego 30 proc. akcji ma PlayWay, chce pozyskać do 2 mln zł z publicznej emisji do 1 mln akcji serii D - podał Moonlit w komunikacie. Spółka planuje zadebiutować na NewConnect w IV kwartale 2018 r. Oferującym akcje jest Polski Dom Maklerski.

- Perspektywy na kolejne kwartały 2018 r. dla spółki TIM, dystrybutora materiałów elektrotechnicznych, są pozytywne, firmie sprzyja ożywienie inwestycyjne - ocenił prezes Krzysztof Folta. Dodał, że wyższe rdr wyniki za I kw. - który zwykle jest najsłabszy - to dodatkowy powód do optymizmu.

- Walne Zgromadzenie Bowimu zdecydowało o wypłacie z zysku za 2017 rok 0,1 zł dywidendy na akcję, czyli prawie 1,8 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd Krynicy Witamin rekomenduje wypłatę 2,94 mln zł dywidendy z zysku za 2017 rok, czyli 0,24 zł dywidendy na akcje - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd Herkulesa rekomenduje walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017 w łącznej wysokości 3,04 mln zł, czyli 0,07 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

- MDI Energia chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 3,69 mln zł - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 20 czerwca.

- Walne Zgromadzenie Eurotelu zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2017 r. w wysokości 2,20 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

- Watchet wezwał do sprzedaży 19.792.817 akcji Ferrum, stanowiących 34,18 proc. akcji, po 4,39 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

- Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z dniem 29 maja akcji Robygu z obrotu giełdowego - podała giełda w komunikacie.

- Spółki Gaz-System i litewski Amber Grid podpisały umowę „Connection Agreement” dotyczącą budowy gazowego połączenia Polska-Litwa - poinformował Gaz-System w czwartkowym komunikacie.

- Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex planuje wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołanego na 20 czerwca.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================