Sfinks Polska miał 1,53 mln zł straty netto, 1,8 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,46 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA w I kwartale 2018 roku wyniósł 1,8 mln zł wobec 2 mln zł rok wcześniej, marża EBITDA osiągnęła poziom 4,5% wobec 4,7% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,65 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 43,84 mln zł rok wcześniej.

"Całkowita sprzedaż usług gastronomicznych we wszystkich restauracjach zarządzanych przez grupę kapitałową w i kwartale 2018r. spadła o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku kalendarzowego, spadek w głównej mierze był spowodowany zmniejszeniem liczby restauracji, w tym spowodowanych optymalizacją sieci" – czytamy w raporcie.

"Struktura sprzedaży grupy kapitałowej w prezentowanym okresie była relatywnie stała: najsilniejszą marką Grupy jest Sphinx, sieć restauracji pracujących pod tą marką generuje 88,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży usług gastronomicznych. Druga co do wielkości sieć – Chłopskie Jadło, posiada 8,1% udział w przychodach gastronomicznych, w zaprezentowanym okresie stopniowo wzrasta udział sprzedaży zrealizowanej przez restauracje tej sieci. W I kwartale 2018 r. pod marką Fabryka Pizzy rozpoczęła działalność 1 restauracja, zwiększając do 3 łączną liczbę lokali działających na datę bilansową" – podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,37 mln zł wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej.

Sfinks Polska zarządza 176 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 68 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), pubem Bolek w Warszawie oraz Fabryką Pizzy w Piastowie, jak podano w dzisiejszym komunikacie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)