Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 16,5 mln zł na kapitał zapasowy, wynika uchwał walnego zgromadzenia.
Seco/Warwick odnotowało 41,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,5 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)