Work Service miało 5,87 mln zł z dział. kont., 3,54 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Work Service odnotował 5,87 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 5,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z uwzględnieniem działalności zaniechanej wyniósł w tym czasie 4,5 mln zł w porównaniu z 6,61 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3,54 mln zł wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 516,56 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 498,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 7,24 mln zł wobec 6,33 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka podała też w raporcie "zestawienie naszym zdaniem najbardziej porównywalnych danych".

"Trzy główne zmienne mocno wpływają na metodologię raportowania, dlatego chcąc przedstawić państwu aktualną sytuację grupy Work Service przygotowaliśmy zestawienie naszym zdaniem najbardziej porównywalnych danych. Uwzględnia ono wszystkie obecnie konsolidowane spółki (w tym Exact Systems i Proservice), a także dokonaliśmy wyłączenia danych historycznych IT Kontrakt, aby nie wpływały one na porównywalności wyników grupy. [...] Tak zaprezentowane rezultaty pierwszego kwartału 2018 roku wskazują na ponad 5% wzrost przychodów r/r, przy osiągnięciu porównywalnych wyników EBIT i EBITDA (odpowiednio: 20,17 mln i 24,72 mln) i wzroście zysku netto o 13,49% w ciągu roku" - czytamy w objaśnieniu.

W tym ujęciu przychody wyniosły w I kw. 629,71 mln zł wobec 599,06 mln zł rok wcześniej; EBITDA 24,72 mln zł wobec 24,29 mln zł, a zysk netto 9,27 mln zł wobec 8,17 mln zł.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)