Komunikat rzeczniczki Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Mai Kocijanczicz to reakcja na przekazaną we wtorek przez białoruskich obrońców praw człowieka informację o wykonaniu w maju kolejnych dwóch wyroków śmierci i odrzucenie apelacji dwóch innych skazanych na najwyższy wymiar kary przez Sąd Najwyższy.

„Odczuwalne kroki podjęte przez Białoruś na rzecz przestrzegania uniwersalnych praw człowieka, w tym w sprawie stosowania kary śmierci, są kluczowe dla kształtowania przyszłej polityki UE wobec Białorusi” – podkreśliła Kocijanczicz, dodając, że „UE zdecydowanie i jednoznacznie występuje przeciwko karze śmierci w każdych warunkach”.

„Doniesienia o kolejnych dwóch egzekucjach są niepokojące. Rada Europy wzywa Białoruś do ogłoszenia moratorium na wykonywanie kary śmierci jako pierwszego kroku do całkowitego jej zakazania. W Europie nie ma miejsca na karę śmierci” – napisał we wtorek w komunikacie rzecznik sekretarza generalnego Rady Europy Daniel Holtgen.

Białoruś jest jedynym krajem w Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, gdzie nadal stosuje się karę śmierci. Jest ona przewidziana za najcięższe zbrodnie i nie można na nią skazać kobiet oraz mężczyzn powyżej 65 i poniżej 18 roku życia. Wyrok jest wykonywany przez rozstrzelanie. Według szacunków obrońców praw człowieka od powstania niezależnej Białorusi wykonano około 400 wyroków.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)