Nie zmienia tego fakt, że wartość naszego eksportu do czasu kryzysu rosła. W 2007 roku wyniosła 101 mld euro. W tym okresie jednak eksport Niemiec miał wartość 969 mld euro, a Francji 399 mld euro. Holandia w 2007 r. wyeksportowała towary za 344 mld euro, co daje rekordową wartość w przeliczeniu na mieszkańca - ponad 20 tys. euro - podali eksperci BCC w czwartkowym komunikacie.

Porównywalna wartość dla Polski - jak podkreślili - to zaledwie 2 tys. euro. Jest to tym bardziej alarmujące, że kraje tego samego obszaru ekonomicznego - Węgry i Czechy - eksportowały za ok. 5 tys. euro na mieszkańca.

BCC uważa, że znaczna część polskiego eksportu to powrót za granicę towarów przetworzonych w Polsce przez firmy niemieckie.

Eksperci podkreślają, że jak najszybciej powinna zostać utworzona silna agencja odpowiedzialna za wsparcie polskich przedsiębiorców i interesów gospodarczych naszego kraju za granicą. Swój projekt BCC przesłało ministrowi spraw zagranicznych i ministrowi gospodarki.

Zdaniem BCC, powinny zostać też zlikwidowane wszystkie podmioty państwowe, których zadaniem jest "wspieranie" pojedynczych branż i podmiotów gospodarczych. Wszelkie inne działania państwa powinny być podporządkowane jednemu celowi - realnemu wzrostowi polskiego eksportu i inwestycji.

"Nowa agencja powinna wchłonąć nie tylko struktury rozproszonej i nieefektywnej +dyplomacji gospodarczej+, agencji branżowych, ale także PAIiIZ oraz POT. Powinna przejąć ich budżety" - czytamy w komunikacie.

Eksperci wskazuje, że kompetencje i środki na promocję polskiego eksportu są rozproszone między niezależne od siebie instytucje, rywalizujące ze sobą i działające w sposób nieskoordynowany. Są to m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji ambasad (podlegające MSZ), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (podlegająca Ministrowi Gospodarki), Polska Organizacja Turystyczna (podlegająca Ministrowi Sportu), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (podlegająca Ministrowi Finansów) i inne.

Autorzy projekty wskazują, że nowa agencja powinna udzielać informacji w języku polskim o gospodarczym systemie prawnym w każdym kraju, w którym posiada oddziały - o systemie podatkowym, zamówień publicznych, ochronie inwestycji oraz przepisach branżowych, które wpływają lub mogą wpływać na zwiększenie lub ograniczenie eksportu i inwestycji.

Powinna również prowadzić m.in. analizy rynków zagranicznych, gromadzić dane o przetargach i innych planowanych zamówieniach rządowych oraz budować relacje wśród lokalnego biznesu, środowisk gospodarczych i politycznych.

W opinii BCC, agencja powinna ustanowić Radę Zagranicznej Polityki Gospodarczej, w której - obok kierownictwa agencji oraz resortów gospodarki i spraw zagranicznych - zasiądą przedstawiciele organizacji gospodarczych.